ltenderu

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta", 190426837

 VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. I ketvirtis  2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis 
1  Auklėtojas 16,00   684,00   684,00      
2  Auklėtojo padėjėjas 14,56   451,00   451,00      
3  Direktoriaus pavaduotojas     1,00   861,00   861,00    
4  Direktoriaus   pavaduotojas ugdymui 1,00   1010,00   1010,00    
5  Direktorius 1,00   1167,00   1167,00    
6  Kiemsargis 1,00   400,00   400,00      
7  Logopedas 1,00   584,00   584,00      
8  Meninio ugdymo mokytojas 1,00   669,00   669,00    
9  Pagalbinis darbininkas 0,50   400,00   400,00    
10  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,00   704,00   704,00      
11  Remonto darbininkas 1,00   400,00   400,00      
12  Sandėlininkas 1,00   596,00   596,00      
13  Raštinės administratorius 1,00   636,00   636,00      
14  Skalbiniu prižiūrėtojas 0,50   400,00   400,00      
15  Specialistas 1,00   636,00   636,00      
16  Valytojas 0,75   400,00   400,00      
17  Virėjas 3,00   530,00   530,00      
18  Elektrikas 0,25   530,00   530,00      
19  Virtuvės darbininkas 0,25   400,00   400,00      
20  Viešųjų darbų darbininkas 0    -   -