ltenderu

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta", 190426837

 VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2017 m. I ketvirtis  2017 m. II ketvirtis Etatų skaičius  2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
1  Auklėtojas 17,00  693,69  693,69  16,00   665,96    643,00
2  Auklėtojo padėjėjas 14,00  396,9  396,9  15,56   371,15    397,00
3  Direktoriaus pavaduotojas 1,00   675,73 675,73  1,00   825,08   676,00
4  Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1,00  816,93  816,93  1,00   1024,84    898,00
5  Direktorius 1,00  1026,38  1026,38  1,00   1237,53   1150,00
6  Kiemsargis 1,00  380  380  1,25   380,00    380,00
7  Logopedas 1,00  527,61  530,12  1,00   536,01    528,00
8  Meninio ugdymo mokytojas 1,00  655,76  658,88  1,00   661,75    656,00
9  Pagalbinis darbininkas 3,00  380  382,25  0,50   380,00    380,00
10  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2,00  696,8  701,80  3,00   667,05    659,00
11  Remonto darbininkas 2,00  380  380  1,00   458,95    380,00
12  Sandėlininkas 1,00  396,72  396,72  1,00   402,40    397,00
13  Raštinės administratorius 1,00  417,6  417,6  1,00   419,54    418,00
14  Skalbiniu prižiūrėtojas 1,00  380  380  0,50   280,00    380,00
15  Specialistas 1,00  456,75  456,75  1,00   462,52    457,00
16  Valytojas 1,00  380  380  0,75   380,00    380,00
17  Virėjas 3,00  400,64  400,64  3,00   405,41    401,00
18  Elektrikas 1,00   -  402,55  0,25   402,55    401,00
19  Virtuvės darbininkas 1,00 380  380  0,25   380,00    380,00
20  Viešųjų darbų darbininkas 1,00    -  390,45  -    -    -

apkabinkime zeme