ltenderu

Klaipėdos lopšelio- darželio "Rūta"  Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"  2016-2018-ųjų metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"  2018 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" direktorės Ingos Petravičienės 2017 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo pakeitimai

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBAS 2018 METŲ VASAROS MĖNESIAIS 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Raštas

Atmintinė

Lankstinukas

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija apie priėmimą į mokyklas 2018 - 2019 mokslo metams

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštas dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo

 Informacija apie socialinės paramos teikimą mokiniams 2018 metais