ltenderu

PEDAGOGAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Tarnybiniai telefonai
1 Inga Petravičienė Direktorė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija I vadybinė (8 46) 320 164
2 Gina Šukelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija II vadybinė (8 46) 322 326
3 Indrė Šveikauskė Logopedė Aukštasis Specialiojo pedagogo (logopedija) Specialusis pedagogas (8 46) 322 326
4 Julija Pareigienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. mokytoja (8 46) 322 326
5 Irena Budrikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
6 Laima Urbonienė Auklėtoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
7 Algima Puidokienė Auklėtoja Aukštesnysis pedagoginis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė (8 46) 322 326
8 Vida Maldarienė Auklėtoja

Aukštesnysis

pedagoginis

Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė (8 46) 322 326
9 Regina Černis Auklėtoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
10 Daiva Šiuperienė Auklėtoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė (8 46) 322 326
11 Reda Bambalienė Auklėtoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė (8 46) 322 326
12 Valerija Jaškienė Auklėtoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
13 Alma Alunderienė Auklėtoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
14 Danė Šeputienė Auklėtoja

Aukštesnysis

pedagoginis

Ikimokyklinis ugdymas Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
15 Adita Pupšienė Auklėtoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
16 Erika Ramanauskienė Auklėtoja Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja

(8 46)  322 326
17 Rasa Povilonienė Auklėtoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
18 Nijolė Eidėjienė Auklėtoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
19 Loreta Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis

Vaikystės pedagogika su papildoma kūno kultūros programa

Vyr. auklėtoja (8 46) 322 326
20 Daiva Kunelytė-Urbonienė Auklėtoja Aukštasis Edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa Mokytojo profesinė kvalifikacija (8 46) 322 326
21 Toma Balsytė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Auklėtoja (8 46) 322 326
22 Monika Matijošaitytė Auklėtoja Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Auklėtoja (8 46) 322 326
23  Deimantė Kaniauskaitė  Auklėtoja  Aukštasis   Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika  Auklėtoja   (8 46) 322 326 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Užimamos pareigos Atliekamos funkcijos Tarnybiniai telefonai
1 Svetlana Anfimova Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
2 Jadvyga Bertulienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
3 Vida Drulienė Aukštesnysis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 46) 322 326
4 Virginija Galkantienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
5 Danutė Jogutienė Pagrindinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
6 Aldona Jonėnienė Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
7 Aldona Jonušienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
8 Andrej Maskaliov  Aukštasis Elektrikas Įvairūs remonto ir pagalbiniai darbai (8 46) 322 326
9 Stefanija Klikūnienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
10 Dalia Paulionienė Aukštesnysis Specialistė Surenka, patikrina apskaitos dokumentus, ruošia lydraščius el. būdu teikia dokumentų kopijas (8 46) 322 326
11 Feliksas Petraitis Vidurinis Kiemsargis Tvarko ir prižiūri teritoriją (8 46) 322 326
12 Dalita Mikuškina  Aukštesnysis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 46) 322 326
13 Regina Meščeriakovienė Aukštesnysis Raštinės administratorė Tvarko, rengia dokumentus ir archyvą (8 46) 320 164
14 Vilma Petrauskienė  Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 46) 322 326
15 Roma Petreikienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
16 Vaida Stirbienė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja Ūkinė veikla (8 46) 322 326
17 Jūratė Gečienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
18 Petras Mėčius Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas Įvairūs remonto ir pagalbiniai darbai (8 46) 322 326
19 Danutė Erlickienė Aukštasis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
20 Laima Vasiliauskienė Vidurinis Sandėlininkė Užsako ir išduoda prekes, produktus ir tvarko sandėlių apskaitą (8 46) 322 326
21 Aldona Vaškevičienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
22 Ligita Rakauskaitė  Vidurinis Valytoja Palaiko tvarką ir švarą bendrose patalpose (8 46) 322 326
23 Tatjana Peganova Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326
24 Jurgita Kučinskaitė  Pagrindinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46)  322 326
25 Jurgita Janšauskienė Nebaigtas vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 46) 322 326