ltenderu

PEDAGOGAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Tarnybiniai telefonai
1 Inga Petravičienė Direktorė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija I vadybinė (8 60) 398590 
2 Gina Šukelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija II vadybinė (8 60) 398591
3 Indrė Šveikauskė Logopedė Aukštasis Specialiojo pedagogo (logopedija) Specialusis pedagogas (8 60) 398583
4 Julija Pareigienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
5 Irena Budrikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
6 Laima Urbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
7 Algima Puidokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis pedagoginis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė (8 60) 398583
8 Vida Maldarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

pedagoginis

Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė (8 60) 398583
9 Regina Černis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
10 Daiva Šiuperienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė (8 60) 398583
11 Reda Bambalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė (8 60) 398583
12 Valerija Jaškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
13 Alma Alunderienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
14 Danė Šeputienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

pedagoginis

Ikimokyklinis ugdymas Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
15 Adita Pupšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
16 Erika Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja

(8 60) 398583
17 Rasa Povilonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
18 Nijolė Eidėjienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
19 Loreta Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vaikystės pedagogika su papildoma kūno kultūros programa

Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
20 Daiva Kunelytė-Urbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa Mokytojo profesinė kvalifikacija (8 60) 398583
21 Toma Bernatavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Vyr. auklėtoja (8 60) 398583
22 Monika Matijošaitytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Auklėtoja (8 60) 398583
23  Deimantė Gaudutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis   Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika  Auklėtoja  (8 60) 398583

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Užimamos pareigos Atliekamos funkcijos Tarnybiniai telefonai
1 Svetlana Anfimova  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
2 Jadvyga Bertulienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
3 Eugenija Bertašienė   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
4 Virginija Galkantienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
5 Danutė Jogutienė  Pagrindinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
6 Aldona Jonėnienė  Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
7 Aldona Jonušienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
8 Jurgita Janšauskienė  Nebaigtas vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
9 Stefanija Klikūnienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
10 Dalia Paulionienė  Aukštesnysis Specialistė Surenka, patikrina apskaitos dokumentus, ruošia lydraščius el. būdu teikia dokumentų kopijas (8 60) 398610
11 Feliksas Petraitis  Vidurinis Kiemsargis Tvarko ir prižiūri teritoriją (8 60) 398583
12 Dalita Mikuškina   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
13 Ramunė Vaišnorienė   Aukštasis Raštinės administratorė Tvarko, rengia dokumentus ir archyvą

(8 60) 398583

14 Vilma Petrauskienė   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
15 Roma Petreikienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
16 Vaida Stirbienė  Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja Ūkinė veikla (8 60) 398610
17 Jūratė Gečienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
18 Petras Mėčius  Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas Įvairūs remonto ir pagalbiniai darbai (8 60) 398583
19 Danutė Erlickienė  Aukštasis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
20 Laima Vasiliauskienė  Vidurinis Sandėlininkė Užsako ir išduoda prekes, produktus ir tvarko sandėlių apskaitą (8 60) 398584
21 Aldona Vaškevičienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
22 Virginija Galdikienė   Vidurinis Valytoja Palaiko tvarką ir švarą bendrose patalpose (8 60) 398583
23 Tatjana Peganova  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
24 Laima Urniežienė  Pagrindinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583