Menu Close

Laisvos darbo vietos

Informacija apie atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo   pareigybei.

Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Žilvitis“  skelbia atranką  ikimokyklinio ugdymo mokytojo   pareigybei užimti. Darbo krūvis 1 etatas , nuo 2022  m. rugsėjo 1 d. Darbo sutartis neterminuota.

Atlyginimo koeficientai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 įstatymu. (nuo 7,44 iki 9,28 atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą).

Reikalavimai :

  1. Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.
  2. Mokytojo arba aukštesnė kvalifikacinė kategorija, arba šios kategorijos siekimas;
  3. Turi būti įgytos arba siekiama įgyti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras;
  4. Užsienio kalbos mokėjimas nėra privalomas, tačiau yra privalumas;
  5. Priėmimas vykdomas vadovaujantis „Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu“ patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Dokumentai priimami nuo 2022-05-30 iki 2022-06-14, adresu A.Kulviečio g.  Nr. 12, Jonava, ar  el.p. jonava.zilvitis@gmail.com,   telefonas pasiteiravimui (8 349) 65085

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus bus kviečiami į atranką-pokalbį. Apie pokalbio laiką informuosime asmeniškai.

Direktorė                                                                                Vitalija Jagelavičienė

2022-05-20

Skip to content