Menu Close

Vizija, misija

VIZIJA

Saugi, moderni ir nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, siekiant kiekvieno vaiko asmenybės ūgties.

 

MISIJA

Švietimo įstaiga, puoselėjanti tradicijas, skatinanti inovacijas, užtikrinanti tyrimais ir įsivertinimu grįstą ugdymo kokybės kultūrą, visos bendruomenės pastangomis kurianti saugią ir sveiką aplinką.

 

FILOSOFIJA

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“ prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis.

 

PRIORITETAI:

Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įvairių gebėjimų vaikams, plėtojant bendruomenės narių kompetencijas

 

TIKSLAS

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę, plėtojant inovatyvų ir patirtinį ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko pažangos

 

UŽDAVINIAI:

1. Efektyvinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas patirtiniam ugdymui ir inovatyvių metodų taikymui, išnaudojant vidaus ir lauko erdves.

2. Tobulinti pagalbą skirtingų poreikių vaikams.

3. Skatinti kiekvieno vaiko asmeninę ūgtį (pažangą), tobulinant bendruomenės  narių kompetencijas, bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę (kultūrą)

Skip to content