Menu Close

Atviri duomenys

DUOMENYS 2023 M. RUGSĖJO 1 D.

Vaikų skaičius: 188

Grupių skaičius: 11

Lopšelio grupės: 3 (38 vaikai)

Darželio grupės: 6 (111 vaikų)

Priešmokyklinės grupės: 2 (39 vaikai)

Darbuotojų skaičius : 50

Pareigybių skaičius: 18

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS LOPŠELIO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 2023 M. rugsėjo 1 D.

2021 gimimo metų:  2 vietos

2017 gimimo metų:  1 vieta

 

ĮSTAIGOJE ESANČIŲ BENDROS  PASKIRTIES PATALPŲ PANAUDOJIMAS VAIKŲ REIKMĖMS

Užsiėmimai – Kūno kultūros ir muzikos.

Patalpos – Muzikos ir sporto salė.

Plotas – 70,81 m2  

 

Skip to content