Menu Close

Visuomenės sveikatos specialistas

KONTAKTINIS ASMUO VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ AGNĖ MORKŪNIENĖ, TEL.NR. 860398584

EL.PAŠTAS: rutadarzelis@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS:

Pirmadienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-18.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-15.00 12.00-12.30

 

DOKUMENTAI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-630 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021 m. birželio 22 d. Nr. V-1470 Vilnius

ATNAUJINTAS VSP ORGANIZAVIMO APRAŠAS_2020-01-01

ATNAUJINTAS KLAIPĖDOS M. VSP ORGANIZAVIMAS APRAŠAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO DIRBANČIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS NAUJAUSIAS NUO 2023 01

MOKYKLŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, VALGIARAŠČIŲ RENGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023 09

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ SUVESTINĖ REDAKCIJA NUO 2023-03-02

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 131:2023 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO. SUVESTINĖ REDAKCIJA NUO 2023 11 01

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

Skip to content