Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDO PASLAUGOS:

 • Ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos vertinimas
 • Kalbos ir pažinimo lavinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose
 • Pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas
 • Metodinių rekomendacijų rengimas

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PASLAUGOS:

 • Grupiniai ir individualūs užsiėmimai
 • Individualių gabumų ir įgūdžių, ritmo suvokimo ugdymas
 • Kvėpavimo pratimų, dainavimo, grojimo įvairiais instrumentais užsiėmimai
 • Šokio elementų mokymai bei ruošimas įvairiems renginiams vykstantiems įstaigoje, mieste ir respublikoje

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS:

 • Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas
 • Pirmos pagalbos suteikimas
 • Vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena
 • Sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas
 • Dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius
Skip to content