Menu Close

Tvarkos, dokumentai

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2023 12 21 Nr. T2-354

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, galiojančios karantino metu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ etikos kodeksas

Klaipėdos lopšelio- darželio „Rūta“ darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

REKOMENDACIJOS VYKDANT SKOLŲ IŠIEŠKOJIMĄ

 

Skip to content