Menu Close

Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ KONTAKTAI

Pranešti apie korupciją galite už korupcijos prevenciją Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“ atsakingai direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kristinai Kniukštienei (el. paštas pranesimasruta@gmail.com, tel. +370 60398591)

Taip pat informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:

Anoniminiu pasitikėjimo telefonu +370 46 21 78 88

El. paštu antikorupcija@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu +370 5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

NAUJAS PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ PATVIRTINIMO“ NR. V-115

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ“ NR. V-2

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA  ATMINTINĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS RAŠTAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

PRANEŠIMO FORMA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2020–2022 METŲ PROGRAMA

Skip to content