Menu Close

Teisės aktai

1. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija
2. LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
3. LR higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
4. LR higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
5.Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
6.Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo  Nr. ISAK-2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
7.Dėl privalomojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
8.Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Skip to content