Menu Close

Struktūra ir kontaktinė informacija

Vitalija Jagelavičienėdirektore

Jonavos vaikų lopšelio-darželio

„Žilvitis“ direktorė

Tel.: (8 349) 65085,

El.paštas: Vitalija.jagelaviciene@gmail.com

Gimė 1960 m. kovo 28 d. Jonavoje, 1978 m. baigė Jonavos 4-tąją vidurinę mokyklą (dabar Senamiesčio gimnazija). 1983 m. Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute (dabar VPU) baigė istorijos pedagogikos specialybės studijas ir įgijo vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojos ir auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikaciją. 2005 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo Ugdymo organizavimo magistratūros studijų programą, suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi.

Darbo patirtis:

  • 1983-1988 m. Jonavos 4-oji vidurinė mokykla istorijos mokytoja;
  • 1988-2000 m. Jonavos 6-oji vidurinė mokykla (dabar Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla) direktoriaus pavaduotoja, istorijos mokytoja.
  • 2000-2002 m. Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
  • 2002-2010 m. Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
  • Nuo 2010 m. gruodžio 13 d. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė

Pedagoginio darbo stažas – 30 metai.
Vadybinio darbo patirtis – 28 metai.
2013 m. gruodžio mėn. suteikta II-oji vadovų kvalifikacinė kategorija.

________________________________________________________________________________________________

Jurgita Petronytė

Jonavos vaikų lopšelio-darželio

„Žilvitis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Tel.: (8 349) 31037,

El.paštas: jurgita.petronyt@gmail.com

Gimė 1975 m. balandžio 23 d. Jonavoje, 1993 m. baigė Jonavos 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar J.Ralio gimnazija). 1999 m. Klaipėdos universitete baigė Vaikystės pedagogikos studijas ir įgijo vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2004 m. Šiaulių universitete baigė vadybos ir verslo administravimo krypties vadybos (specializacija – švietimo vadyba), suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Šeimyninė padėtis: netekėjusi.

Darbo patirtis:

  • 1998-2010 m. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja
  • Nuo 2010 m. rugpjūčio 03 d. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Pedagoginio darbo stažas – 13 metų.
Vadybinio darbo patirtis – 2 metai.

________________________________________________________________________________________________

Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Žilvitis“ darbuotojų sąrašas:

 

Vardas

Pavardė

Pareigos

Tel.

1.

Vitalija

Jagelavičienė

Direktorė

8 (349) 65085

2.

Jurgita

Petronytė

Dir. pavaduotoja ugdymui

8 (349) 31037

3.

Diana

Januškienė

Pavaduotoja ūkiui

8 (349) 31037

4.

Neringa

Veličkienė

Raštvedė

8 (349) 65085

5.

Dalia, Genė

Kasparaitienė

Visuomenės sveikatos specialistė-dietistė

6.

Tonvalda

Tuomienė

Specialioji pedagogė logopedė

7.

Virginija

Jankauskienė

Priešm. ugdymo pedagogė

8.

Teresė

Šliavienė

Priešm. ugdymo pedagogė

9.

Irma

Jefimova

Meninio ugdymo pedagogė

10.

Lina

Juzumienė

Grupės auklėtoja

11.

Inga

Kabakaitė

Grupės auklėtoja

12.

Tatjana

Klevinskienė

Grupės auklėtoja

13.

Valentina

Korolkova

Grupės auklėtoja

14.

Ona

Naraškevičienė

Grupės auklėtoja

15.

Vida

Palaimienė

Grupės auklėtoja

16.

Lina

Pečiulienė

Grupės auklėtoja

17.

Rytė

Banaitienė

Grupės auklėtoja

18.

Ilona

Martusevičiūtė

Grupės auklėtoja

19.

Jolanta

Satkūnienė

Grupės auklėtoja

20.

Vilma

Navašinskienė

Grupės auklėtoja

21.

Živilė

Ignatavičienė

Grupės auklėtoja

22.

Gitana

Stalnionienė

Grupės auklėtoja

23.

Audronė

Večkienė

Grupės auklėtoja

24.

Jolanta

Virbalienė

Grupės auklėtoja

25.

Janina

Brūžienė

Grupės auklėtoja

26.

Aušra

Kuodelienė

Grupės auklėtoja

27.

Regina

Jegorovienė

Auklėtojos pad. / Papild. ugd. ped.

28.

Dovilė

Agapovienė

Auklėtojos padėjėja

29.

Albina

Antanavičienė

Auklėtojos padėjėja

30.

Irma

Černiauskienė

Auklėtojos padėjėja

31.

Aušra

Miknaitienė

Auklėtojos padėjėja

32.

Miranda

Radzevičienė

Auklėtojos padėjėja

33.

Zita

Sadauskienė

Auklėtojos padėjėja

34.

Genovaitė

Vansevičienė

Auklėtojos padėjėja

35.

Daiva

Zakarauskienė

Auklėtojos padėjėja

36.

Svetlana

Murauskienė

Auklėtojos padėjėja

37.

Ligita

Nagreckienė

Auklėtojos padėjėja

38.

Rima

Razumienė

Sandėlininkė

39.

Jolanta

Šegždienė

Vyr.virėja

40.

Kristina

Zareckienė

Virėja

41.

Violeta

Noreikienė

Virėja

42.

Kristina

Junčienė

Kiemsargė

43. Aldona Valvonienė Valytoja
44. Algirdas Juškevičius Darbininkas statinių priež./santechn.

Koeficientai nustatomi vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.V-635 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr.V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Pedagogų koeficiento dydis priklauso nuo įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbo stažo.

Visiems pedagoginiams darbuotojams mokamas koeficientų vidurkis.

________________________________________________________________________________________________

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ grupės ir darbuotojai 2015-2016 m.m.:

 

Gr.Nr.

Pavadinimas

Auklėtojos

Auklėtojų padėjėjos

1. Ežiukai A. Večkienė
I. Martusevičiūtė
D. Agapovienė
2. Katinėliai O. Naraškevičienė
T. Klevinskienė
Z. Sadauskienė
3. Drugeliai
J. Virbalienė
V. Navašinskienė
I. Černiauskienė
4. Pelėdžiukai
L. Pečiulienė
J. Brūžienė
V. Stepšienė
5. Kiškučiai I. Kabakaitė
R. Ivinskienė
D. Zakarauskienė
6. Viščiukai V. Korolkova
R. Ivinskienė
A. Miknaitienė
7. Bitutės (priešmok. ugd.) V. Jankauskienė
J. Brūžienė
L. Nagreckienė
8. Voveriukai (lopšelio gr.)
G. Stalnionienė
T. Klevinskienė
G. Vancevičienė
9. Lapiukai (lopšelio gr.)
L. Juzumienė
V. Navašinskienė
S. Murauskienė
10. Boružiukai R. Banaitienė
J. Satkūnienė
R. Jegorovienė
11. Žirniukai V. Palaimienė
Ž. Ignatavičienė
M. Radzevičienė
12. Nykštukai (priešmok. ugd.) T. Šliavienė
Ž. Ignatavičienė
A. Antanavičienė

GRUPIŲ DARBO LAIKAS

GRUPĖ

GRUPĖS PAVADINIMAS

DARBO LAIKAS

1 gr.(BUDINTI)

EŽIUKAI

630 – 1830

2 gr.

KAČIUKAI

700 – 1730

3 gr.

DRUGELIAI

730 – 1730

4 gr.

PELĖDŽIUKAI

730 – 1730

5 gr.

KIŠKUČIAI

700 – 1730

6 gr.

VIŠČIUKAI

730 – 1730

7 gr.

BITUTĖS

800 – 1730

8 gr.

VOVERIUKAI

730 – 1730

9 gr.

LAPIUKAI

730 – 1730

10 gr.

BORUŽIUKAI

700 – 1700

11 gr.

ŽIRNIUKAI

700 – 1700

12 gr.

NYKŠTUKAI

800 – 1730

Informacija atnaujinta 2021-03-19

Skip to content